「Chié-ìng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{twinLAT|刺仁}} '''Chié-ìng''' (刺仁), sê siŏh-cṳ̄ng cūi-guō. category:cūi-guō
 
 
{{twinLAT|刺仁}}
[[文件:Raspberries (Rubus Idaeus).jpg|縮圖|Chié-ìng]]
'''Chié-ìng''' (刺仁), sê siŏh-cṳ̄ng [[cūi-guō]].
'''Chié-ìng''' (刺仁), sê siŏh-cṳ̄ng [[cūi-guō]]. [[ê-dô̤|Ê]] bô [[Sŏng (huá-hŏk)|sŏng]] bô [[diĕng]]. [[Ngă̤|Ngă̤-ngă̤]] ô chié, gó-cṳ̄ gó̤ ciā miàng.
[[category:cūi-guō]]