「Ùng-huá」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
(// Edit via Wikiplus)
(// Edit via Wikiplus)
 
{{twinLAT|文化}}
'''Ùng-huá''' (文化) sê cī [[sĕng-ŭk]] diŏh cê-gă huák-diēng gì sèng-âu mâing-mâing cék-lùi gâe̤ng cê-gă sĕng-uăk ô găng-guó gì dĭ-sék gâe̤ng gĭng-ngiêng, sê cê-gă nêng-sék cê-gă gì tā̤-hiêng.
{{Wikinewscat|ùng-huá}}
 
[[Category:Ùng-huá]]