「Wikimedia」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
~無編輯摘要
(// Edit via Wikiplus)
{{twincdo|0|維基媒體基金會}}
[[File:Wikimedia Foundation logo - vertical.svg|thumb|right|200px|Wikimedia gì biĕu-cé]]
'''Wikimedia''' iâ hô̤ lā̤ '''Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi''' (維基媒體基金會), sê ciŏng-muòng hó-cáik [[Wikipedia]], [[Wiktionary]], [[Wikiquote]], [[Wikibooks]], [[Wikisource]], [[Wikispecies]], [[Wikinews]] gâe̤ng [[Wikimedia Commons]] gáuk cṳ̄ng hâung-mŭk gì [[hĭ-ìng-lé cū-cék]], găk [[Mī-guók]] gì [[Florida]] cé̤ṳ-cháh. 2003 nièng 6 nguŏk 20 hô̤, Bomis gŭng-sĭng gì CEO [[Jimmy Wales]] ciáng-sék sŏng-buó sìng-lĭk ciā Wikimedia.
 
„Wikimedia“ dâi-dŏng gì „[[Wiki]]“ é́-sé̤ṳ sê „wikiwiki“, diŏh [[Hawaii-ngṳ̄]] diē-sié sê „ká̤ nék-giāng“ gì é-sé̤ṳ; „Media“ diŏh [[Ĭng-ngṳ̄]] dâi-dŏng sê „muòi-tā̤“ gì é-sé̤ṳ. Ciā miàng-cê có̤i cā sê Sheldon Rampton găk Wiki-EN-l iù-giông liĕk-biēu dâi-dŏng tì-chók gì, Daniel Mayer có̤i sĕng dái gáu wikimedia.org ciā ṳ̆k-miàng.