「Dĕk-iā Hèng-cĭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
改回去// Edit via Wikiplus
無編輯摘要
~ (改回去// Edit via Wikiplus)
{{twinLAT|澤野弘之}}
'''SawanoDĕk-iā HiroyukiHèng-cĭ''' ([[Nĭk-buōng-ngṳ̄]]:{{ruby|澤野 弘之|さわの ひろゆき}}, {{bd|1980 nièng|9 nguŏk 12 hô̤|||Sawano Hiroyuki}}), [[Nĭk-buōng]] nè̤ng, nàng-gái, [[cáuk-ké̤ṳk-gă]]. [[Dŭng-gĭng|Dŭng-gĭng-dŭ]] chók-sié. Ĭ cuō-iéu ké̤ṳk [[diêng-sê-kiŏk]], [[dông-uâ]], [[diêng-īng]] cáuk-ké̤ṳk biĕng-ké̤ṳk, iâ ké̤ṳk iā sâ̤ ciáh ngiê-ìng siā gŏ̤. Ĭ gì dâi-biēu-cáuk , bău-guák dông-uâ «[[Gĭ-dông Ciéng-sê̤ṳ GUNDAM UC]]» (機動戰士 --), «[[Cô̤i-áuk Uòng-guăng]]» (罪惡王冠), «[[Céng-gék gì Gé̤ṳ-ìng]]» (進擊其巨人), «[[KILL la KILL]]», «[[ALDNOAH.ZERO]]», «[[Chĭng cĭ Kṳ̆-mò̤-sṳ̆]]» (青之驅魔師), «[[Cṳ̆ng-giék gì Chié-tiĕng-sé̤ṳ]]» (終結其熾天使), «[[Chék-duâi-cô̤i]]» (七大罪), «[[Gák-tiék-siàng gì Kā-bă-nô̤i-lī]]» (甲鐵城其卡巴內里), «[[Dŭng-liê Giéng-iù-gī]]» (東離劍遊紀), «[[Re:CREATORS]]» gì puói-ngŏk, gó ô diêng-sê-kiŏk «[[Ĭ-lṳ̀ng -Team Medical Dragon-]]» (醫龍 --) gì hiê-liĕk puói-ngŏk, dēng-dēng. Ĭ sṳ̆k-ṳ̆ [[VV-ALKLINE]] sê̤ṳ-ô-sū.
 
== Gĭng-lĭk ==
SawanoDĕk-iā có̤-sá̤ kī cêu ŏ̤h dàng [[gáung-kìng]]. 17 huói kăi-sṳ̄, sṳ̆ iù [[TsuboiBìng-cīng NobuoyaSĭng-chĭng]] (坪井伸親), hŏk-sĭk cáuk-ké̤ṳk, gó ô [[guōng-hièng-ngŏk|guōng-hièng]] [[gău-hiōng-ngŏk]] biĕng-ké̤ṳk.
 
Ĭ chŭ-gĭ gì cáuk-pīng, duâi-buô-hông sê ké̤ṳk īng-sê (影視) cáuk-pīng diêu-cáik hŭng-ùi sāi gì ĭng-ngŏk. Ciŏng-uâng gì ĭng-ngŏk, duâi-buô-hông sê kī-tàu ĭ hióng gáuk-duâi ĭng-ngŏk gŭng-sĭ huák cê-gă cáuk-pīng gì sì-hâiu sé̤ṳk-giâ-lì gì iông-ké̤ṳk, iâ ô iā sâ̤ tĕ̤k-cṳ̆ sì-hâiu có̤ gì ĭng-ngŏk. Mìng-bóng Diêng-sê-dài (民放電視臺) 2006 nièng bó̤-bóng lāu diêng-sê lièng-sê-kiŏk «Hô-sê̤ṳ Siēu-gì» (护士小葵), SawanoDĕk-iā ké̤ṳk ĭ puói lāu ĭng-ngŏk. Ĭ tàu siŏh-diŏng ciŏng-cék, cêu-sê «Hô-sê̤ṳ Siēu-gì» gì ĭng-ngŏk hăk-cĭk. Hī siŏh-nièng, Mìng-bóng bô bóng lāu diêng-sê-kiŏk «[[Ĭ-lṳ̀ng -Team Medical Dragon-|Ĭ-lṳ̀ng]]», sê gōng ĭ-liêu gì, iâ niông SawanoDĕk-iā puói lāu ĭng-ngŏk. Cuòi iâ sê SawanoDĕk-iā chiàng-ngiê cĭ-hâiu tàu siŏh-bĭh chók-miàng gì cáuk-pīng.
[[category:Nĭk-buōng ìng-ŭk]][[category:cáuk-ké̤ṳk-gă]]