「Chék-nguŏk-chék」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{twinLAT|七月七}}
'''Chék-nguŏk-chék''' (七月七), iâ hô̤ lā̤ '''chék-sĭk''' (七夕), sê [[Dṳ̆ng-guók]] gì siŏh ciáh diòng-tūng cáik-nĭk, diŏh nùng-lĭk gì 7 nguŏk 7 hô̤. Gô-dā̤ [[cṳ̆-niòng-giāng]] diŏh cī siŏh nĭk diŏh hióng sìng giù lâ, niông cê-gă kă-chiū lùng-uăk nék-giāng. Bók-guó gĭng-dáng iā sâ̤ chĭng-nièng-gŏ̤ dóng ĭ sê giéng-céng [[ái-cìng]] gì cáik-nĭk.
 
94

次編輯