「Diék-hŏk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Diék-hŏk''' (哲學) sê siŏh cṳ̄ng dó̤i [[sié-gái]] gà̤-dēng có̤i gĭ-buōng, có̤i puō-biéng gì ông-tā̤ ngiēngngièng-géu gì hŏk-kuŏ.
 
[[Category:Diék-hŏk]]
163

次編輯