「Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng '''Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng''' (國共內戰), iâ hô̤ lā̤ '''Guók-gê̤ṳng Ciéng-c...)
 
 
[[File:ChineseCivilWarCollage.PNG|thumb|right|200px|Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng]]
'''Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng''' (國共內戰), iâ hô̤ lā̤ '''Guók-gê̤ṳng Ciéng-cĕng''' (國共戰爭), sê 20 sié-gī [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] céng-hū (iù [[Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng]] liāng-dô̤) gâe̤ng [[Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng]] gì nô̤i-ciéng.
 
Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng ô lâng ché̤ṳ: [[Dâ̤-ék-ché̤ṳ Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng]] gâe̤ng [[Dâ̤-nê-ché̤ṳ Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng]].
 
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]
匿名使用者