「Cŭng-gáu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
Sĭng hiĕk: '''Cŭng-gáu'''(宗教) sê cī dó̤i sìng gì séng-ngiōng gâe̤ng sùng-géng, hĕ̤k-ciā gōng cêu sê siŏh tó̤ séng-ngiōng. Duâi buô-hông gì cŭng-gáu ô cê...
 
無編輯摘要
Dâ̤ 1 hòng:
'''Cŭng-gáu''' (宗教) sê cī dó̤i [[sìng]] gì séng-ngiōng gâe̤ng sùng-géng, hĕ̤k-ciā gōng cêu sê siŏh tó̤ séng-ngiōng. Duâi buô-hông gì cŭng-gáu ô cê-gă gì siŏh buô [[dô̤-dáik]] giĕ-cáik, dò̤ lā̤ iók-sók nè̤ng gì hèng-òi.
 
Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng sáng gì nè̤ng bī-gáu sâ̤ gì săng ciáh cŭng-gáu sê [[gĭ-dók-gáu]], [[hŭk-gáu]] gâe̤ng [[ĭ-sṳ̆-làng-gáu]]. Găk [[Dṳ̆ng-guók]], sáng [[dô̤-gáu]] gì nè̤ng iâ sê iā sâ̤. Ô gì cŭng-gáu ké̤ṳk céng-hū diâng có̤ [[sià-gáu]], pī-ṳ̀ gōng Dṳ̆ng-guók gì [[huák-lùng-gŭng]].
10,563

次編輯