「Wikimedia」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
{{twincdo|0|維基媒體基金會}}
[[File:Wikimedia Foundation RGB logo with- textvertical.svg|thumb|right|200px|Wikimedia gì biĕu-cé]]
'''Wikimedia''' iâ hô̤ lā̤ '''Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi'''(維基媒體基金會), sê ciŏng-muòng hó-cáik [[Wikipedia]], [[Wiktionary]], [[Wikiquote]], [[Wikibooks]], [[Wikisource]], [[Wikispecies]], [[Wikinews]] gâe̤ng [[Wikimedia Commons]] gáuk cṳ̄ng hâung-mŭk gì [[hĭ-ìng-lé cū-cék]], găk [[Mī-guók]] gì [[Florida]] cé̤ṳ-cháh. 2003 nièng 6 nguŏk 20 hô̤, Bomis gŭng-sĭng gì CEO [[Jimmy Wales]] ciáng-sék sŏng-buó sìng-lĭk ciā Wikimedia.