「Diék-hŏk」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Diék-hŏk'''(哲學) sê siŏh cṳ̄ng dó̤i sié-gái gà̤-dēng có̤i gĭ-buōng, có̤i puō-biéng gì ông-tā̤ ngiēng-géu gì hŏk-kuŏ. Category:Diék-hŏk
 
~無編輯摘要
'''Diék-hŏk''' (哲學) sê siŏh cṳ̄ng dó̤i [[sié-gái]] gà̤-dēng có̤i gĭ-buōng, có̤i puō-biéng gì ông-tā̤ ngiēng-géu gì hŏk-kuŏ.
 
[[Category:Diék-hŏk]]