「Hŭk-gáu」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
[[File:Dharma Wheel.svg|thumb|right|200px|Hŭk-gáu gì biĕu-cé, hô̤ lā̤ „[[Huák-lùng]]”.]]
'''Hŭk-gáu''' (佛教), iâ hô̤ lā̤ '''Sék-gáu''' (釋教), sê siŏh cṳ̄ng [[cŭng-gáu]], sê [[Gū Éng-dô]] gì siŏh ciáh huòng-tái-cṳ̄ [[Sék-giă-mèu-nà̤]] diŏh sèng 6 sié-gī gì sèng-âu cháung-lĭk gì. Gīng-dáng sáng Hŭk-gáu gì nè̤ng ô 3 é, gó-chṳ̄ gâe̤ng [[Gĭ-dók-gáu‎]], [[Ĭ-sṳ̆-làng-gáu‎]] ké̤ṳk nè̤ng cà̤ hô̤ lā̤ „Sié-gái 3 dâi cŭng-gáu”.
 
Hŭk-gáu â̤ dé̤ṳng buōng 3 ciáh cŭng-puái: [[Siông-cô̤-buô Hŭk-gáu]], [[Câung-diòng Hŭk-gáu]] gâe̤ng [[Háng-diòng Hŭk-gáu]]. [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Hàng-guók]], [[Nĭk-buōng]] dēng dēng [[Dĕ̤ng-ā]] gì guók-gă chă-bók-dŏ̤ sê sáng Háng-diòng Hŭk-gáu gì; Siông-cô̤-buô Hŭk-gáu găk [[Dĕ̤ng-nàng-ā]] guók-gă iā liù-hèng; [[Să̤-câung]] nè̤ng gâe̤ng [[Mūng-gū]] nè̤ng ék-buāng sáng Câung-diòng Hŭk-gáu.