「Báe̤k-sié」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{Huŏng-ôi}} '''Báe̤k''' (北) hĕ̤k '''báe̤k-sié''' (北勢) sê sé ciáh huŏng-ôi cĭ-ék, gâe̤ng nàng-sié siŏng-dó̤i, iâ ô '''báe̤k-bèng''' (北爿…)
 
無編輯摘要
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
 
{{twinLAT|北勢}}
{{Huŏng-ôi}}