「Dan Quayle」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Dan Quayle''' ({{bd|1947 nièng|2 nguŏk 4 hô̤||}}) sê Mī-guók gì siŏh ciáh hó-cūng-tūng, 1989 nièng gáu 1993 nièng câi-êng. Category:Mī-guók hó-cūn…)
 
無編輯摘要
'''Dan Quayle''' ({{bd|1947 nièng|2 nguŏk 4 hô̤||}}) sê [[Mī-guók]] gì siŏh ciáh [[hó-cūng-tūng]], 1989 nièng gáu 1993 nièng câi-êng.
{{Mī-guók hó-cūng-tūng}}
 
[[Category:Mī-guók hó-cūng-tūng]]
匿名使用者