「Dông-ŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
[[File:Animal diversity October 2007.jpg|thumb|right|200px|Gáuk cṳ̄ng dông-ŭk]]
'''Dông-ŭk''' (動物) sê cī mâ̤ ciŏng [[ù-gĭ-ŭk]] hăk siàng [[iū-gĭ-ŭk]], nâ sāi siăh ô-gĭ-ŭk gì, ô găng-gáe̤k, â̤ [[huāng-sĭk]], â̤ [[ông-dông]] gì hī siŏh lôi [[sĕng-ŭk]]. Áng sĕng-ŭk-hŏk gì hŭng huák, [[nè̤ng]] iâ â̤ dé̤ṳng sáung siŏh cṳ̄ng dông-ŭk; bók-guó găk [[sĕng-uăk]] gì kēu-ngṳ̄ dâi-dŏng, nè̤ng ng-sê dông-ŭk gì siŏh cṳ̄ng.
 
[[Category:Dông-ŭk]]
匿名使用者