「Tè̤ng-ngiê」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
| subdivision =
}}
'''Tè̤ng''' (蟲), '''tè̤ng-ngiêgiāng''' (蟲) iâ hô̤ lā̤, '''tè̤ng-giāngngiê''' (蟲), sêu [[pū-tŭng-uâ]] īng-hiōng iâ hô̤ lā̤ hĕ̤k-ciā '''kŏng-tṳ̀ng''' (蜫蟲, 昆蟲), sê siŏh lôi [[ciék-ciĕ dông-ŭk]] gì tūng-chĭng.
 
[[Category:Ciék-ciĕ dông-ŭk]]