「Lìng-hùng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~無編輯摘要
無編輯摘要
 
[[File:SoulCarriedtoHeaven.jpg|thumbnail|300px|Lìng-hùng ké̤ṳk 2 ciáh [[tiĕng-sé̤ṳ]] kòng gáu [[tiĕng-dòng]], [[Huák-guók]] uâ-gă [[William Bouguereau]] gì cáuk-pīng.]]
'''Lìng-hùng''' (靈魂), găk [[cŭng-gáu]], [[diék-hŏk]] gâe̤ng [[sìng-uâ]] diē-sié, sê siŏh cṳ̄ng mò̤ hìng-tā̤ iâ mâ̤ [[sī]] gì còng-câi. Gŏng-gé̤ṳ [[Iù-tái-gáu]], [[Gĭ-dók-gáu]] gâe̤ng [[Ĭ-sṳ̆-làng-gáu]], nâ [[nè̤ng]] ô mâ̤ sī gì lìng-hùng. Gì-tă cŭng-gáu, chiông [[Éng-dô-gáu]] nêng-ùi sū-iū ô [[sĕng-miâng]] gì nó̤h dŭ ô lìng-hèng. Gó-ô siŏh piĕ cŭng-gáu nêng-ùi tiĕng-â ék-chiék sĭk-tā̤ (séng-cé bău-guák mò̤ sĕng-miâng gì nó̤h, chiŏng [[ò̤]], [[săng]], [[nĭk-tàu]]) dŭ ô lìng-hùng. Ciā có̤i-âu gì siŏh cūng lī-lâung iâ hô̤ lō̤ [[uâng-ŭk-iū-lìng-lâung]] (萬物有靈論; [[Ĭng-ngṳ̄]]: ''animism''). [[Gū Hĭ-lé-nà̤]] dik-hŏk-gă, pī-ṳ̀ [[Socrates]], [[Plato]] gâe̤ng [[Aristotle]], nêng-ùi nè̤ng gì lìng-hùng â̤ sṳ̆-kō̤ [[lô̤-cĭk]] gì nèng-lĭk, ciā nèng-lĭk sê nè̤ng â̤ có̤ gì dâi-gié dài-dŏng dék dê̤ṳng-iéu gì, sê iù [[sìng]] sé̤ṳ ké̤ṳk nè̤ng gì nèng-lĭk.
 
[[Category:Cŭng-gáu]]