「10 nguŏk 21 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|10|21}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== * '''1520 nièng''': Può-dò̤-ngà-nè̤ng Fernando de Magallanes huák-hiêng '''Magallanes hāi-hiĕk'''. * '''[...)
 
無編輯摘要
==Duâi dâi==
* '''[[1520 nièng]]''': [[Può-dò̤-ngà-nè̤ng]] [[Fernando de Magallanes]] huák-hiêng '''[[Magallanes hāi-hiĕk]]'''.
* '''[[1879 nièng]]''': [[Mī-guók]] kuŏ-hŏk-gă [[Ái-dĭk-sĕngThomas Edison]] huák-mìng '''[[diêng-dĕng]]'''.
* '''[[1949 nièng]]''': [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì '''Dṳ̆ng-iŏng Ìng-mìng Céng-hū Céng-ô-iêng''' sìng-lĭk, gáu-muōi-lāu gāi miàng hô̤ lā̤ Guók-ô-iêng.
* '''[[1983 nièng]]''': Guók-cié Dô-liòng-hĕnghèng Dâi-huôi dṳ̀ng-sĭng giĕ-dêngdiâng '''1 [[gŭng-chióh|mī]] gì dêng-ngiê''': [[guŏng]] găk [[chĭngcĭng-kĕ̤ngkŭng]] dâi-dŏng diŏh 1/299792458 [[miēu]] diē-sié giàng gì [[gê̤ṳgé̤ṳ-liê]].
 
==Chók-sié==
匿名使用者