「10 nguŏk 7 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|10|7}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== * '''1849 nièng''': Mī-guók cáuk-gă '''Edgar Allan Poe''' diŏh Mā-lī-làng-ciŭ Baltimore gì siŏh ciáh...)
 
無編輯摘要
 
 
==Duâi dâi==
* '''[[1849 nièng]]''': [[Mī-guók]] cáuk-gă '''[[Edgar Allan Poe]]''' diŏh [[Mā-lī-làng-ciŭMaryland]] [[Baltimore]] gì siŏh ciáh ĭ-dêng diē-sié bâng-sī.
* '''[[1936 nièng]]''': [[Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng]] gì È̤ng 1, È̤ng 2, È̤ng 4 săng ciáh huŏng-miêng-gŭng diŏh [[Găng-sé̤ṳk]] gì [[Huôi-nìng]] huôi-hăk, '''„[[Diòng-cĭng]]“ ciék-sók'''.
* '''[[1949 nièng]]''': '''[[Dáik-é-cié Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók]]''' găk [[Sŭ-lièng]] gì bō̤-hô giâ diŏh [[Dĕ̤ng-báik Báik-lìng]] sìng-lĭk, ciā guók-gă ék-buāng ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ „Dĕ̤ng-dáik“.
* '''[[1976 nièng]]''': '''[[Huà Guók-hŭng]]'''<small>(dù)</small> ciék-tá̤ [[Mò̤ Dĕk-dŭng]], có̤ Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Dṳ̆ng-iŏng-ūi Ūi-uòng-huôi gì ciō-sĭk.
 
==Chók-sié==
 
匿名使用者