「10 nguŏk 4 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|10|4}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== * '''23 nièng''': Liŏh-lìng-gŭng '''páh giâ Diòng-ăng''', ciŏng huòng-dá̤ Uòng Māng tài-sī. * '''19...)
 
無編輯摘要
 
 
==Duâi dâi==
* '''[[23 nièng]]''': [[LiŏhLṳ̆k-lìng-gŭng]] '''páh giâ [[Diòng-ăng]]''', ciŏng huòng-dá̤ [[Uòng Māng]] tài-sī.
* '''[[1929 nièng]]''': [[Mī-guók]] [[gū-chê]] duâi '''bŭngbĕng-buàng'''.
* '''[[1957 nièng]]''': [[Sŭ-lièng]] gì '''[[Sputnik 1]]''' huák-siâ sìng-gŭng, cuòi sê tàu ciáh diē [[dê-giù gūi-dô̤]] gì [[ìng-cô̤- ôi-sĭng]].
* '''[[1993 nièng]]''': [[Ngò̤-lò̤-sṳ̆]] gì cūng-tūng [[Boris Yeltsin]] sāi [[tāng-káik]] kó̤ páh ngiê-huôi dâiduâi-làu, bék có̤i gŏ̤ Sŭ-mì-ăi ciō-sĭk [[Ruslan Khasbulatov]] giàng chók lì tàudàu-hòng. Cuòi cêu sê '''[[Mŏ̤h-sṳ̆-kuŏ SékSĕk-nguŏk Sê̤ṳ-giông]]'''.
 
==Chók-sié==
 
匿名使用者