「Băh-iòng-cô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Iòng-gĕ̤ng-cô̤ chit ia̍h khì Băh-iòng-cô̤
無編輯摘要
[[File:Aries IAU.svg|thumb|right|200px|IòngBăh-gĕ̤ngiòng-cô̤]]
'''Băh-iòng-cô̤''' iâ hô̤ lā̤ '''Iòng-gĕ̤ng-cô̤''' (羊港座), sê [[Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤]] dâi-dŏng gì siŏh ciáh [[sĭng-cô̤]], diŏh [[Sĕ̤ng-ngṳ̀-cô̤]] gâe̤ng [[Gĭng-ngù-cô̤]] cĭ-găng.
 
==Gái káng==
*[[IòngBăh-gĕ̤ngiòng-gṳ̆ng]]
 
[[Category:Sĭng-cô̤]]