「Siū-dŭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Siū-dŭ''' sê cī siŏh ciáh guók-gă gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng, hĕ̤k-ciā gōng sê dṳ̆ng-iŏng céng-hū găk gì hī ciáh siàng-chê. Category:Céng-dê
 
無編輯摘要
'''Siū-dŭ''' sê cī siŏh ciáh [[guók-gă]] gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng, hĕ̤k-ciā gōng sê dṳ̆ng-iŏng céng-hū găk gì hī ciáh siàng-chê.
 
[[Category:Siū-dŭ]]
[[Category:Céng-dê]]
匿名使用者