「Mùng-gū-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Mūng-gū-ngṳ̄ chit ia̍h khì Mùng-gū-ngṳ̄
無編輯摘要
 
'''MūngMùng-gū-ngṳ̄''' sê [[MūngMùng-gū-cŭk]] gì mū-ngṳ̄. Sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì dŭ-liāng ô 570 uâng.
 
[[Category:Ngṳ̄-ngiòng]]