「Uŏk-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
}}
'''Uŏk-nàng''' sê [[siâ-huôi ciō-ngiê]] guók-gă cī ék, diŏh [[Dĕ̤ng-nàng Ā]], dĕ̤ng-buô sê [[Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi]].
{{Ā-ciŭ}}
 
[[Category:Uŏk-nàng]]
[[Category:Ā-ciŭ guók-gă]]