「Dâi-hàng Mìng-guók」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
update
~ (update)
| guók-gă nguòng-siū miàng-cê = [[Páuk Gê̤ṳng-hiê]]
| céng-hū siū-nō̤ cék-chĭng = cūng-lī
| céng-hū siū-nō̤ miàng-cê = [[DângHwang HŭngKyo-nguòngahn]]
| GDP = $1.271 uâng-é
| GDP nièng = 2014
7

次編輯