「Duâi-siók」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Duâi-siók''' (大雪) sê Dṳ̆ng-guók nùng-lĭkniék-sé cáik-ké cĭ-ék, diŏh siēu-siók gâe̤ng dĕ̤ng-cé cĭ găng...)
 
無編輯摘要
'''Duâi-siók''' (大雪) sê [[Dṳ̆ng-guók]] [[nùng-lĭk]] gì [[niék-sé cáik-ké]] cĭ-ék, diŏh [[siēu-siók (cáik-ké)|siēu-siók]] gâe̤ng [[dĕ̤ng-cé]] cĭ găng.
 
{{Niék-sé cáik-ké}}
'''Duâi-siók''' (大雪) sê [[Dṳ̆ng-guók]] [[nùng-lĭk]] gì [[niék-sé cáik-ké]] cĭ-ék, diŏh [[siēu-siók (cáik-ké)|siēu-siók]] gâe̤ng [[dĕ̤ng-cé]] cĭ găng.
 
[[Category:cáik-ké]]
匿名使用者