「Ăi-gĭk-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Ăi-gĭk-ngṳ̄''' (埃及語) sê Gū Ăi-gĭk nè̤ng sāi gì mū-ngṳ̄. Category:Ngṳ̄-ngiòng
(Sĭng hiĕk: '''Ăi-gĭk-ngṳ̄''' (埃及語) sê Gū Ăi-gĭk nè̤ng sāi gì mū-ngṳ̄. Category:Ngṳ̄-ngiòng
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者