「Háng-ngṳ̄-cŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Háng-ngṳ̄-cŭk''' (漢語族) sê [[Háng-cáung Ngṳ̄-hiê]] â-dā̤ gì siŏh ciáh [[ngṳ̄-cŭk]], sāi gì dê-huŏng ciō-iéu diŏh [[Dĕ̤ng-ā]].
 
Ô gì ngṳ̄-ngiòng hŏk-ciā nêng-ùi Háng-ngṳ̄-cŭk â-dā̤ ô [[Guăng-uâ]], [[Gáng-ngṳ̄]], [[Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄]], [[Mìng-nàng-ngṳ̄]], [[Mìng-báe̤k-ngṳ̄]], [[Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄]], [[Buò-siĕng-ngṳ̄]], [[Siêu-ciŏng-ngṳ̄]], [[Káh-gă-ngṳ̄]], [[Uŏk-ngṳ̄]], [[Ngù-ngṳ̄]], [[Siŏng-ngṳ̄]], [[Céng-ngṳ̤̄ngṳ̄]], [[Hŭi-ngṳ̄]] gâe̤ng [[Guōng-să̤ Bàng-uâ]] dēng dēng gì ngṳ̄-ngiòng; gó ô gì hŏk-ciā nêng-ùi ĭ â-dā̤ nâ ô [[Háng-ngṳ̄]] siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng.
 
[[Category:Ngṳ̄-ngiòng]]
匿名使用者