「Dâi-ké-cèng」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Dâi-ké-cèng''' (大氣層) sê cī tiĕng-tā̤ biēu-méng bău gì hī siŏh cèng ké-tā̤. ==Gái káng== *Kŭng-ké Category:Ké-chiông Category:Tiĕ...
(Sĭng hiĕk: '''Dâi-ké-cèng''' (大氣層) sê cī tiĕng-tā̤ biēu-méng bău gì hī siŏh cèng ké-tā̤. ==Gái káng== *Kŭng-ké Category:Ké-chiông Category:Tiĕ...)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者