「Shidibala」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Shidibala''' ([[Mūng-gū-ngṳ̄]]: {{MongolUnicode|ᠰᠢᠳᠡᠪᠠᠯᠠ}}, 1303 n. - 1323 n.), iâ hô̤ lā̤ '''Gegeen Khan''' ({{MongolUnicode|ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ}}) hĕ̤k-ciā '''Nguòng Ĭng-cŭng''' (元英宗), sê [[Mūng-gū Dá̤-guók]] gì siŏh ciáh [[Khan]], iâ sê [[Nguòng-dièu]] gì siŏh ciáh [[huòng-dá̤]]. 1303 nièng gáu 1323 nièng câi-ôi.
 
{{Lifetime|1303|1323|Shidibala}}
匿名使用者