「Ī-sáik-liĕk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Ī-sáik-liĕk''' (以色列) sê Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh guók-gă, ciō-iéu mìng-cŭk sê Iù-tái-nè̤ng. Category:Guók-gă Category:Ā-ciŭ
 
無編輯摘要
'''Ī-sáik-liĕk''' (以色列) sê [[Dṳ̆ng-dĕ̤ng]] gì siŏh ciáh guók-gă, ciō-iéu mìng-cŭk sê [[Iù-tái-nè̤ng]].
 
[[Category:GuókĀ-ciŭ guók-gă]]
[[Category:Ā-ciŭ]]
匿名使用者