「Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
̩̩|map= [[File:Idioma mandarín.png|200px]]<br />Kĕk Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ có̤ mū-ngṳ̄ gì dê-huŏng.
}}
'''Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ''' (漢語官話), iâ hô̤ lā̤ '''Guăng-uâ''' (官話), găk Dṳ̆ng-guók nàng-huŏng iâ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ '''Báe̤k-huŏng-uâ''' (北方話), sê [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] diē-sié gì siŏh cṳ̄ng [[ngṳ̄-ngiòng]]. [[Dṳ̆ng-guók]] dṳ̆ng-nguòng, dĕ̤ng-báe̤k să̤-báe̤k gâe̤ng să̤-nàng gì nè̤ng dŭ sê kĕk ciā ngṳ̄-ngiòng có̤ mū-ngṳ̄. Guăng-uâ iâ sê [[Háng-cŭk]] diē-sié sāi gì nè̤ng có̤i sâ̤ gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, dŭ-liāng ô 9.6 é. [[Guók-ngṳ̄tŭng-uâ]] sê Guăng-uâ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng.
 
==Gái káng==