「Háng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Guók-ngṳ̄Háng-ngṳ̄ 並覆蓋原有重新導向)
|iso2b = chi
|iso2t = zho
|lc1=cdo|ld1=[[Min Dong]]
|iso3 = cmn
|lc2=cjy|ld2=[[Jin Chinese|Jinyu]]
|lc3=cmn|ld3=[[Mandarin Chinese|Mandarin]]
|lc4=cpx|ld4=[[Pu Xian]]
|lc5=czh|ld5=[[Huizhou Chinese|Huizhou]]
|lc6=czo|ld6=[[Min Zhong]]
|lc7=gan|ld7=[[Gan Chinese|Gan]]
|lc8=hak|ld8=[[Hakka Chinese|Hakka]]
|lc9=hsn|ld9=[[Xiang Chinese|Xiang]]
|lc10=mnp|ld10=[[Min Bei]]
|lc11=nan|ld11=[[Min Nan]]
|lc12=wuu|ld12=[[Wu Chinese|Wu]]
|lc13=yue|ld13=[[Yue Chinese|Yue]]
|lc14=och|ld14=[[Old Chinese]]<!--This and the following codes aren't part of the macrolanguage per SIL-->
|lc15=ltc|ld15=[[Middle Chinese|Late Middle Chinese]]
|lc16=lzh|ld16=[[Classical Chinese]]
|SIL = CHN
̩̩|map= [[File:Map of sinitic languages cropped-en.svg|300px]]<br />Gáuk cṳ̄ng Háng-ngṳ̄
̩̩|map= [[File:Idioma mandarín.png|200px]]<br />Kĕk Guók-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì dê-huŏng, ciō-iéu diŏh Dṳ̆ng-guók [[dṳ̆ng-nguòng]], [[dĕ̤ng-báe̤k]] gâe̤ng să̤-nàng.
}}
'''GuókHáng-ngṳ̄''' (語), iâ hô̤ lō̤lā̤ '''Pū-tŭng-uâ''' (普通話), '''Biĕu-cūng huàHuà-ngṳ̄''' (標準華語), sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]], [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ([[Dài-uăng]]) gâe̤ng [[Sĭng-gă-pŏ̤]] gì [[guăngHáng-huŏngcŭk ngṳ̄-ngiòng]].nè̤ng Guók-ngṳ̄sāihuák-ĭngsiŏh cṳ̄ng ī [[Báe̤k-gĭng]] huŏng-ngiòng ùi biĕu-cūng, [[sṳ̀-ngṳ̄]] ī báe̤k-huŏng huŏng-ngiòng. bàng-siòng sāi gì sṳ̀ có̤ gĭ-chū, [[ngṳ̄-huák]] áng-ciéu hiêng-dâi [[Háng-ngṳ̄]] băh-uâ-ùng gì ùng-huák giĕ-cáik.
 
Găk hī gūi ciáh guók-gă diē-sié, guăng-huŏng dŭ ciŏng [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] gì sū-iū ngṳ̄-ngiòng hô̤ lā̤ Háng-ngṳ̄, ciŏng gì-dṳ̆ng gì siŏh cṳ̄ng hô̤ lā̤ [[Pū-tŭng-uâ]] (iâ hô̤ lā̤ Guók-ngṳ̄) hô̤ lā̤ „Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄“, gì-tă Háng-ngṳ̄-cŭk gì ngṳ̄-ngiòng dŭ ké̤ṳk ĭ hô̤ lā̤ „[[huŏng-ngiòng]]“. Sĭk-cié cuòi ùng-ciòng sê céng-dê é-ngiê siông gì „huŏng-ngiòng“, téng [[ngṳ̄-ngiòng-hŏk]] gì huŏng-miêng lì gōng, gōng Pū-tŭng-uâ gì nè̤ng táu-dā̤ dŭ tiăng mâ̤ huòi-é gì-tă „huŏng-ngiòng“, gó-chṳ̄ diŏh sáung ngṳ̄-ngiòng, ng-sê huŏng-ngiòng.
== Lĭk-sṳ̄ ==
Gū-cā sèng-âu, [[Háng-ngṳ̄]] cêu ô cêng sâ̤ [[huŏng-ngiòng]]. Ôi lāu huŏng-biêng lī-dê [[guók-gă]], lĭk-dâi uòng-dièu dŭ ô kŭi-diēng guăng-uâ ông-dông. Diŏh [[Mìng-dièu]] gâe̤ng [[Chĭng-dièu]], céng-hū găk ciòng-guók gáuk-dê siék-lĭk "'''Céng-ĭng Cṳ̆-iêng'''" (正音書院). Dáng-sê ĭng-ôi gū-cā [[mùi-tā̤]] mâ̤ huák-dăk, tŭng-guó "Céng-ĭng Cṳ̆-iêng" lì gá báh-sáng gōng Guók-ngṳ̄ dŭ mò̤ nuô-uâi hâu-guō, nâ ô tĕ̤k-cṳ̆-nè̤ng â̤ báik gōng.
 
[[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]], [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ([[Dài-uăng]]) gâe̤ng [[Sĭng-gă-pŏ̤]] gô-dā̤ dŭ dó̤i gáuk cṳ̄ng gì „huŏng-ngiòng“ có̤ guó páh-ák, gōng „huŏng-ngiòng“ gì nè̤ng muōng biéng muōng ciēu. Gáu hiêng-câi ciáh kăi-sṳ̄ ô bō̤-hô „huŏng-ngiòng“ gì siăng-ĭng.
1912 nièng [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] sìng-lĭk hâiu, [[Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng|Guók-mìng-dōng]] gié-sṳ̆k tŏi-guōng Guók-ngṳ̄. 1955 nièng, [[Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng|Gê̤ṳng-sāng-dōng]] bô gâe̤ng "Guók-ngṳ̄" gì ciáng-sék miàng-chĭng gāi có̤ "Pū-tŭng-uâ". Ĭng-ôi [[mùi-tā̤]] gâe̤ng [[gáu-ṳ̆k]] gì pū-gĭk, ciā buáng gá sié-gī gōng Guók-ngṳ̄ gì nè̤ng muōng lài muōng sâ̤.
==Gái káng==
 
*[[Pū-tŭng-uâ]]
[[Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k]] gâe̤ng [[Dài-uăng]] gì Guók-ngṳ̄ găk ngṳ̄-ĭng, sṳ̀-ngṳ̄ dēng huŏng-miêng dŭ ô sŏ̤h piĕ kṳ̆-biék.
*[[Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ]]
*[[Lâng-gá-siăng]]
 
{{Interwiki|code=zh}}
[[Category:Ngṳ̄-ngiòng]]
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]
 
{{Link FA|de}}
 
[[ace:Bahsa Mandarin]]
[[ang:Ambihtlic Cīnisc sprǣc/ᚱᚢᚾ]]
[[arc:ܠܫܢܐ ܡܢܕܪܝܢܝܐ]]