「Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{Infobox ngṳ̄-ngiòng |name = Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ |nativename = 漢語官話/汉语官话 |states = Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng, Mā-lài-să̤-ā, Sĭng-gă-p...)
 
無編輯摘要
|nativename = 漢語官話/汉语官话
|states = [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|region = '''mū-ngṳ̄:''' Dṳ̆ng-guók gì [[dṳ̆ng-nguòng]], [[dĕ̤ng-báe̤k]], să̤-báe̤k gâe̤ng să̤-nàng<br />'''tŭng-ê̤ṳng:''' Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng
|speakers = 9.6 é
|script = [[Háng-cê]]
|fam1 = Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
|fam2 = Háng-ngṳ̄-cŭk
|nation =
|nation = [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|agency =
|agency = [[Dṳ̆ng-guók]] [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gáu-ṳ̆k-buô|gáu-ṳ̆k-buô]] [[guók-gă ngṳ̄-ngiòng ùng-cê gĕ̤ng-cáuk ūi-nguòng-huôi]]<br />[[Dài-uăng]] [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gáu-ṳ̆k-buô|gáu-ṳ̆k-buô]] [[Gáu-ṳ̆k-buô guók-ngṳ̄ tŭi-hèng ūi-nguòng-huôi|Cṳ̄ng-sĭng-gáu-ṳ̆k-sĭ dà̤ 4 kuŏ]]<br />[[Sĭng-gă-pŏ̤]] [[Sĭng-gă-pŏ̤ tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi|tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi]]<br />[[Mā-lài-să̤-ā]] [[Mā-lài-să̤-ā Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi|Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi]]
|iso1 = zh
|iso2b = chi
|iso3 = cmn
|SIL = CHN
̩̩|map= [[File:Idioma mandarín.png|200px]]<br />Kĕk Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ có̤ mū-ngṳ̄ gì dê-huŏng, ciō-iéu diŏh Dṳ̆ng-guók [[dṳ̆ng-nguòng]], [[dĕ̤ng-báe̤k]] gâe̤ng să̤-nàng.
}}
'''Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ''' (漢語官話), iâ hô̤ lā̤ '''Guăng-uâ''' (官話), găk Dṳ̆ng-guók nàng-huŏng iâ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ '''Báe̤k-huŏng-uâ''' (北方話), sê [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] diē-sié gì siŏh cṳ̄ng [[ngṳ̄-ngiòng]]. [[Dṳ̆ng-guók]] dṳ̆ng-nguòng, dĕ̤ng-báe̤k să̤-báe̤k gâe̤ng să̤-nàng gì nè̤ng dŭ sê kĕk ciā ngṳ̄-ngiòng có̤ mū-ngṳ̄. Guăng-uâ iâ sê [[Háng-cŭk]] diē-sié sāi gì nè̤ng có̤i sâ̤ gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, dŭ-liāng ô 9.6 é. [[Guók-ngṳ̄]] sê Guăng-uâ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng.