「Chiēng-cāi」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: File:Dedos de la mano (no labels).jpg|thumb|right|200px|Nè̤ng gì chiēng-cāi. Iêu-biĕng gáu cō̤-biĕng: duâi-cāi, giĕ-gáe̤k-ciā, dâi-dŏng-cāi, ù-mìng-cāi gâe...)
 
無編輯摘要
{{twinLAT|掌指}}
{{Dablink|Cŭ-uái gái-siêu gì ng-sê dái chiū gà̤-dēng gì „'''[[Chiū-cī]]'''“.}}
[[File:Dedos de la mano (no labels).jpg|thumb|right|200px|Nè̤ng gì chiēng-cāi. Iêu-biĕng gáu cō̤-biĕng: duâi-cāi, giĕ-gáe̤k-ciā, dâi-dŏng-cāi, ù-mìng-cāi gâe̤ng muōi-chiēng-cāi.]]
'''Chiēng-cāi'''(掌指) iâ̤ hô̤ lā̤ '''chiū-cāi'''(手指), '''chiū-chiēng-cāi''' hĕ̤k-ciā '''chiū-ciōng-cāi'''(手掌指), sê [[chiū]] có̤i sèng-dāu gì buô-ôi. Nè̤ng gì chiēng-cāi ô ngô ciáh: [[duâi-cāi]], [[giĕ-gáe̤k-ciā]], [[dâi-dŏng-cāi]], [[ù-mìng-cāi]] gâe̤ng [[muōi-chiēng-cāi]].
匿名使用者