「Dièu-siēng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{Dablink|Dièu-siēng iâ â̤ cī „'''[[Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]]'''“ hĕ̤k-ciā „'''[[Dièu-siēng uòng-dièu]]'''“.}}
[[File:Korea (orthographic projection).svg|right|thumb|250px|Dièu-siēng.]]
'''Dièu-siēng buáng-dō̤''' (朝鮮半島, [[Hàng-guók-ngṳ̄]]: 조선), iâ hô̤ lā̤ '''Hàng buáng-dō̤'''(韓半島), sê siŏh ciáh Dĕ̤ng-ā gì buáng-dō̤. Báe̤k-biĕng sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gâe̤ng [[Ngò̤-lò̤-sṳ̆]], nàng, să̤ dĕ̤ng dŭ sê hāi.
匿名使用者