「Mā-muōi」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Subdivisions of Fuzhou-China.png|thumb|right|250px|Mā-muōi găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „<big><span style="color:#33a34d;">■</span></big>“ sáik hŭ-uái cêu sê Mā-muōi.]]
'''Mā-muōi-kṳ̆'''(馬尾區) sê [[Hók-ciŭ-chê]] â-dā̤ gì siŏh ciáh [[kṳ̆]], iâ sê Hók-ciŭ gì ngū-kṳ̆ cĭ ék.
 
匿名使用者