「Chŏng-săng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Chŏng-săng-kṳ̆'''(倉山區) sê Hók-ciŭ-chê gì siŏh ciáh kṳ̆. Dṳ̆ng-ciŭ-dô̤(中洲島) dó̤i-méng ô Dìng-săng (藤山, iâ hô̤ lā̤ Iĕng-d...)
 
無編輯摘要
[[File:Subdivisions of Fuzhou-China.png|thumb|right|300px|Chŏng-săng găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „<big><span style="color:#fe4c10;">■</span></big>“ sáik hŭ-uái cêu sê Chŏng-săng.]]
'''Chŏng-săng-kṳ̆'''(倉山區) sê [[Hók-ciŭ-chê]] gì siŏh ciáh kṳ̆. [[Dṳ̆ng-ciŭ-dô̤]](中洲島) dó̤i-méng ô Dìng-săng (藤山, iâ hô̤ lā̤ [[Iĕng-dài-săng]]), gô-dā̤ hô̤ lā̤ „Chŏng-săng“, sê sṳ̆k Chŏng-săng-kṳ̆ guāng gì. Chŏng-săng-kṳ̆ ciā miàng-cê iâ sê téng cŭ-uái lì gì.
 
匿名使用者