「Mìng-âu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{twinLAT|閩侯}}
[[File:Subdivisions of Fuzhou-China.png|thumb|right|200px|Mìng-âu găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „<big><span style="color:#006342;">■</span></big>“ sáik hŭ-uái cêu sê Mìng-âu.]]
'''Mìng-âu''' {{Siăng|Ming-aiu.ogg}} (閩侯) sê [[Hók-ciŭ-chê]] guāng-hăk gì 8 bĭh gâing dài-dŏng gì siŏh bĭh. Mìng-âu-gâing gì tū-dê miêng-cék găh 8 gâing dài-dŏng bà̤ dâ̤ nê ôi.
 
匿名使用者