「Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: {{Dablink|Cŭ-uái gái-siêu Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì Lièng-gŏng-gâing. Nâ sê buóh siōng tō̤ Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì Lièng-gŏng-g...
(Sĭng hiĕk: {{Dablink|Cŭ-uái gái-siêu Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì Lièng-gŏng-gâing. Nâ sê buóh siōng tō̤ Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì Lièng-gŏng-g...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者