「Guŏng-biāng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Gióng-ĕu Guŏng-biāng '''Guŏng-biāng'''(光餅) sê siŏh cṳ̄ng Hók-gióng dĕk-sáik gì biāng, găk Hók-ciŭ,...)
 
無編輯摘要
[[File:Jian'ou Kompyang馬祖-繼光餅.JPGjpg|thumb|right|200px|GióngHók-ĕuciŭ Guŏng-biāng]]
'''Guŏng-biāng'''(光餅) sê siŏh cṳ̄ng [[Hók-gióng]] dĕk-sáik gì [[biāng]], găk [[Hók-ciŭ]], [[Buò-dièng]] gâe̤ng [[Gióng-ĕu]] dŭ ô. Gáu-muōi-lāu guŏng-biāng iù Hók-ciŭ diòng gáu [[Liù-giù]], iâ sê Liù-giù gì dĕk-sáik sĭk-pīng.
 
匿名使用者