「Dó̤h」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Dó̤h gì giék-gáiu.<br />Top surface = dó̤h-méng; Table legs = dó̤h-kă '''Dó̤h'''(桌 hĕ̤k-ciā 棹) sê siŏh cṳ̄...)
 
無編輯摘要
[[File:Tablebasicstructure.png|thumb|right|200px|Dó̤h gì giék-gáiu.<br />Top surface = dó̤h-méng; Table legs = dó̤h-kă]]
'''Dó̤h'''(桌 hĕ̤k-ciā 棹) sê siŏh cṳ̄ng [[gă-sĭ]], iù siŏh ciáh bìng-dài gâe̤ng gūi ciáh ciĕ-gá cŭ-siàng, dò̤ lā̤ ĕng nó̤h sāi. Ô gì dó̤h ô [[tá̤]], tá̤ diē-sié â̤ ĕng nó̤h. Dó̤h ék-buăng gâe̤ng [[iē-giāng]] cà̤ sāi.
 
Dó̤h â̤ dé̤ṳng buŏng [[cṳ̆-dó̤h]], [[dà-gī]], [[siăh-buông-dó̤h]], [[gĕ̤ng-cáuk-dài]], [[mà-chiók-dó̤h]] dēng dēng.
匿名使用者