「Báik-cá̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Báik-cà̤ (Goguryeo) có̤i giòng-duâi gì sì-gĭ (375 nièng) gì bēng-dù '''Báik-cà̤'''(百濟, Dièu-siēng-ngṳ̄...)
 
無編輯摘要
[[File:History of Korea-375.png|thumb|right|200px|Báik-cà̤ (GoguryeoBaekje) có̤i giòng-duâi gì sì-gĭ (375 nièng) gì bēng-dù]]
'''Báik-cà̤'''(百濟, [[Dièu-siēng-ngṳ̄]]: 백제) sê [[Dièu-siēng|Dièu-siēng buáng-dō̤]] gô-dā̤ gì guók-gă, iâ sê Dièu-siēng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng [[Săng-guók Sì-dâi (Dièu-siēng)|Săng-guók Sì-dâi]] gì săng ciáh guók-gă cĭ ék. Ciā guók-gă gì ôi-dê găk gĭng-dáng Dièu-siēng buáng-dō̤ gì să̤-nàng-buô.
 
匿名使用者