「Dièu-siēng-cŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Dièu-siēng-cŭk'''(朝鮮族) iâ hô̤ lā̤ '''Dâi-hàng-cŭk'''(大韓族), sê Dièu-siēng buáng-dō̤ gì ciō-tā̤ mìng-cŭk, găk Dṳ̆ng-gu...)
 
無編輯摘要
'''Dièu-siēng-cŭk'''(朝鮮族, [[Dièu-siēng-ngṳ̄]]: 조선족) iâ hô̤ lā̤ '''Dâi-hàng-mìng-cŭk'''(大韓, Dièu-siēng-ngṳ̄: 대한민족), sê [[Dièu-siēng|Dièu-siēng buáng-dō̤]] gì ciō-tā̤ [[mìng-cŭk]], găk [[Dṳ̆ng-guók]] gâe̤ng [[Ngò̤-lò̤-sṳ̆]] iâ ô iā sâ̤ Dièu-siēng-cŭk gì nè̤ng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng dŭ-liāng ô 8000 uâng nè̤ng. Dièu-siēng-cŭk gì mū-ngṳ̄ sê [[Dièu-siēng-ngṳ̄]], iâ hô̤ lā̤ Hàng-guók-ngṳ̄.
 
[[Category:Hàng-guók]]
匿名使用者