「Dièu-siēng-cŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Dièu-siēng-cŭk'''(朝鮮族) iâ hô̤ lā̤ '''Dâi-hàng-cŭk'''(大韓族), sê Dièu-siēng buáng-dō̤ gì ciō-tā̤ mìng-cŭk, găk Dṳ̆ng-gu...
(Sĭng hiĕk: '''Dièu-siēng-cŭk'''(朝鮮族) iâ hô̤ lā̤ '''Dâi-hàng-cŭk'''(大韓族), sê Dièu-siēng buáng-dō̤ gì ciō-tā̤ mìng-cŭk, găk Dṳ̆ng-gu...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者