「Giòng-cié tiéh-chiĕng」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Giòng-cié cháik-chiĕng'''(強制拆遷, ék-buăng tĕ̤k „giòng-cié chiék-chiĕng“) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók téng 2000 nièng-dâi kăi-...
(Sĭng hiĕk: '''Giòng-cié cháik-chiĕng'''(強制拆遷, ék-buăng tĕ̤k „giòng-cié chiék-chiĕng“) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók téng 2000 nièng-dâi kăi-...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者