「Tŏng-diè-dáing」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|[[Báe̤k-gĭng gì tŏng-diè-dáing]] '''Tŏng-diè-dáing'''(湯池店) sê ciŏng-muòng dò̤ ké̤ṳk nè̤ng sā̤-tŏng gì s...
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|[[Báe̤k-gĭng gì tŏng-diè-dáing]] '''Tŏng-diè-dáing'''(湯池店) sê ciŏng-muòng dò̤ ké̤ṳk nè̤ng sā̤-tŏng gì s...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者