「Sā̤-tŏng」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Siŏh ciáh nàng-gái găk lā̤ sā̤-tŏng '''Sā̤-tŏng'''(洗湯) sê cī sāi cūi ciŏng cê-gă gì sĭng-tā̤ có̤ tá...
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Siŏh ciáh nàng-gái găk lā̤ sā̤-tŏng '''Sā̤-tŏng'''(洗湯) sê cī sāi cūi ciŏng cê-gă gì sĭng-tā̤ có̤ tá...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者