「Ók-dāu」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: thumb|200px|Ók-dāu '''Ók-dāu'''(熨斗) sê siŏh cṳ̄ng sāi diêng gă-iĕk ī-hâiu, ciŏng ĭ-siòng hĕ̤k-ciā buó ók bàng g...
(Sĭng hiĕk: thumb|200px|Ók-dāu '''Ók-dāu'''(熨斗) sê siŏh cṳ̄ng sāi diêng gă-iĕk ī-hâiu, ciŏng ĭ-siòng hĕ̤k-ciā buó ók bàng g...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者