「Nĭk-guŏng-dĕng」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: thumb|250px|Nĭk-guŏng-dĕng '''Nĭk-guŏng-dĕng'''(日光燈) sê diêng-dĕng gì siŏh cṳ̄ng, ciā guŏng gì diêng-guŏng...
(Sĭng hiĕk: thumb|250px|Nĭk-guŏng-dĕng '''Nĭk-guŏng-dĕng'''(日光燈) sê diêng-dĕng gì siŏh cṳ̄ng, ciā guŏng gì diêng-guŏng...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者