「Mâing-cṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Muòng-cṳ̄Mâing-cṳ̄
無編輯摘要
[[File:Mencius2.jpg|thumb|right|200px|“Ā-séng Muòng-cṳ̄ chiông”]]
'''MuòngMâing-cṳ̄'''([[Háng-cê]]: 孟子, cièng 372 n. - cièng 289 n.) miàng kuŏkŏ̤ (軻), sê [[Dṳ̆ng-guók]] [[Ciéng-guók Sì-dâi]] gì siŏh ciáh sṳ̆-siōng-gă. Ĭ sê [[ṳ̀-gă sṳ̆-siōng|ṳ̀-gă hŏk-puái]](儒家學派) gì siŏh ciáh dô̤idâi-biēu Ìngìng-ŭk, hiêng-câi gì [[Dṳ̆ng-guók-nè̤ng]] giéugó̤ ĭ “'''Ā-séng'''”(亞聖).
 
{{Lifetime|-372|-289|MuòngMâing-cṳ̄}}
[[Category:Diék-hŏk]]